Hem

Publicerat: 2022-02-08 08:51:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nanologica AB: Nanologica minskar omsättning och ökar förlusten under Q4 - storskalig kampanj inom kromatografi stundar

Life science-bolaget Nanologica redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 88,5 procent till 0,7 miljoner kronor (6,1).

Rörelseresultatet blev -14,1 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet före och efter skatt var -15,2 miljoner kronor (-5,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,54 kronor (-0,20).

"Under året har större förändringar genomförts inom bolagets båda affärsområden; inom kromatografi fokuserar Nanologica nu i huvudsak på preparativ kromatografi och inom drug development har strategin renodlats mot inhalerade läkemedel och respiratoriska sjukdomar. Detta har genomförts för att skapa bästa möjliga tillväxtförutsättningar och värdeutveckling framgent för respektive affärsområde, liksom för bolaget som helhet. I linje med våra förväntningar har detta påverkat resultatet för året negativt", kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Snart drar bolaget igång en kampanj inom kromatografi.

"Produktionen av vår första storskaliga kampanj silika för preparativ kromatografi är inne i sitt slutskede. Vi bedömer att vi kommer att ha produkter till försäljning under andra kvartalet 2022, men vi kan ännu inte utesluta ytterligare förseningar. Detta då vi producerar en kampanj i en skala som vi tidigare inte har gjort, i kombination med förseningar kopplade till Coronapandemin", förklarar Nanologica-chefen och adderar att man bedriver positiva dialoger med flertalet kunder.


Nanologica, Mkr Q4-2021 Q4-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,7 6,1 -88,5%
Rörelseresultat -14,1 -3,6
Resultat före skatt -15,2 -5,4
Nettoresultat -15,2 -5,4
Resultat per aktie, kronor -0,54 -0,20

Läs mer om Nanologica AB