Publicerat: 2022-02-09 09:12:39

Plejd: Fjärde kvartalet summerar ett starkt 2021 - Analysguiden

Plejd växte nettoomsättningen med 31,2 procent. Vi justerar estimat och riktkurs något.


Tillväxt under lönsamhet

Plejd redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2021 motsvarande 96,2 miljoner kronor, jämfört med 73,3 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2020. Det ger en organisk tillväxt på 31,2 procent. För helåret summerar bolaget nettoomsättningen till 326,2 miljoner kronor, jämfört med 209 miljoner 2020. Över helåret växte bolaget alltså försäljningen med 56,1 procent. Lönsamheten fortsätter att takta på en hög nivå. Bruttomarginalen kom in på 57,8 procent under fjärde kvartalet och 57 % för helåret. Det är en förbättring jämfört med 2020 där lönsamheten kom in på 55,2 procent under fjärde kvartalet och 55,5 procent för helåret. Förbättringarna härleds framför allt till olika förbättringar gällande processer och design. Porduktoptimeringarna har gjort att Plejd har kunnat bibehålla en hög lönsamhetsnivå, trots rådande komponentbrist som medfört dyrare inköpspriser på vissa av bolagets komponenter. Rörelseresultatet landade på 19,7 miljoner kronor, jämfört med 11,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, motsvarande en tillväxt på 75,7 procent. För helåret växte rörelseresultatet med 111,9 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen kom in på 20,5 procent för fjärde kvartalet och 16,5 % för helåret, vilket kan jämföras med 2020 års siffror på 15,3 respektive 12,1 procent.

Utvecklingen i Norge imponerar

Plejd fortsätter att visa framsteg i utlandsexpansionen. Omsättningen på marknaderna utanför Sverige steg med 422 procent jämfört med föregående år och 129 procent jämfört med föregående kvartal. Den norska marknaden har kommit längst i utvecklingen och är den främsta tillväxtdrivaren. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 470 procent och för helåret ökade omsättningen med 530 procent på den norska marknaden jämfört med samma perioder föregående år. Produktanpassningarna för finländska och nederländska marknaden närmar sig lansering och bolaget förväntar sig fin tillväxt även på dessa marknader kommande år. Utvecklingen i Norge påminner mycket om den resan man tidigare gjort på den svenska marknaden.

Mindre prognosjusteringar

Rapporten kom in något under våra förväntningar i bullscenariot. Vi justerar ner våra prognoser till följd av ökad osäkerhet kring tillväxtpotentialen på den svenska marknaden. I vårt bullscenario ser vi en potential med riktkurs på 523 kronor per aktie. Det motsvarar 10,5 gånger EV/S och 52,5 gånger EV/EBIT 2022.


Länk till analysen

Läs mer om Plejd AB