Hem

Publicerat: 2022-02-09 11:24:34

Nanologica: Det tar fart under H2 - Penser

Q4 2021 - ingen kioskvältare
Det blev ett svagt avslut på 2021. Nettoomsättning minskade under Q4 och hamnade lägre än våra förväntningar. Bolaget är i en mellanperiod inom bägge sina affärsområden. Intäkterna från partnerprojekten går ned medan det ännu inte tagit fart inom kromatografi-verksamheten. Finansiellt är läget stabilt, efter att en ny kreditram tecknats med huvudägare Flerie Invest AB. Den ger finansiering in i 2023.

Årets prognos justeras ned
Pandemin har fortsatt störa verksamheten och det gäller framför allt inom affärsområdet kromatografi, där färdigställandet av den nya produktionskapaciteten har dragit ut på tiden. Bolaget räknar nu med att kunna volymproducera från Q2 2022 (vår tidigare bedömning Q1"22). Inom drug development bedömer vi att det dröjer åtminstone in i 2023 innan det kan bli aktuellt med nå gra nya större kundavtal.

Caset intakt
Vi har sänkt prognosen för innevarande år. Det förändrar dock inte vår syn på Nanologica, utan förskjuter endast starten från när vi förväntar oss att tillväxten tar fart. Vi upprepar vårt motiverade värde om 16-17 kr per aktie efter Q4"21-rapporten. Främsta triggern i vår värdering är om bolaget tecknar större produktionsavtal inom kromatografi-området, medan riskerna fortsatt framför allt handlar om fördröjningar i processerna.


Länk till analysen

Läs mer om Nanologica AB