Hem

Publicerat: 2022-02-23 11:19:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Preservium Property AB: Preservium Property släpper sin första rapport efter noteringen

Fastighetsbolaget Preservium Property rapporterar ett förvaltningsresultat på 5,0 miljoner kronor för helåret 2021. Bolaget är nystartat och var vilande fram till och med den 19 oktober 2021 då
fastigheterna förvärvades. Det är bolagets första rapport efter noteringen på Spotlight Stock Market i november i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 12,7 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 11,5 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,0 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 97,4 miljoner kronor. Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 92,5 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 76,4 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 16,47 kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per aktie.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 112,71 kronor per aktie vid årsskiftet.

Bolaget äger två fastigheter i Stockholmsområdet med en uthyrningsbar yta om 43 200 kvadratmeter, vilka är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd, skriver bolaget i bokslutet.


Preservium Property, Mkr 2021
Hyresintäkter 12,7
Driftöverskott 11,5
Förvaltningsresultat 5,0
Resultat före skatt 97,4
Nettoresultat 76,4
Resultat per aktie, kronor 16,47
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 112,71
Utdelning per aktie, kronor 6,50

Läs mer om Preservium Property AB