Hem

Publicerat: 2022-02-24 13:59:47

SHT Smart High-Tech: Grunden lagd för tillväxt - Analyst Group

Genom en revolutionerande materialteknologi och en hög grad av automation avser SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”) växa och bli en globalt ledande leverantör av nanobaserat material och lösningar för termisk kylning av elektronik. Analyst Group ser flertalet värdedrivare som kan driva en uppvärdering i Bolaget, där en materialisering av prototyporders från Huawei, förväntas utgöra den största värdedrivaren. Försäljningen prognostiseras ta fart från år 2023, för att tills 2025 uppgå till ca 60 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,8x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt nuvärde per aktie om 16,1 kr.

Länk till analysen

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB