Hem

Publicerat: 2022-02-25 10:38:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Esportbolaget Esen Esports redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg till 1,4 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -7,0 miljoner kronor (-1,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,06).

"När vi nu summerar 2021 inleddes året i en hopp och tro att Esens verksamhet skulle återhämta sig och få en större utväxling efter ett första tufft pandemi år. Detta skedde inte och därför agerade styrelse och ledning för att nu kunna bygga en ny verksamhet, en lönsam verksamhet. Den avslutande delen av 2021 var en intensiv, men nödvändig period för bolaget. När vi nu kliver in i 2022 gör vi det med en framåtanda och med en stor tilltro att bolaget står rustade för kommande år", kommenterar tf vd Alexander Dypbukt.


Esen Esports, Mkr Q4-2021 Q4-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,4 0,2 600,0%
Rörelseresultat -2,0 -1,9
Nettoresultat -7,0 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,06

Läs mer om ESEN eSports AB