Hem

Publicerat: 2022-02-28 13:54:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT rapporterar lägre rörelseresultat i tredje kvartalet

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar lägre rörelseresultat i det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, oktober till december 2021, jämfört med samma period i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 3,1 procent till 6,2 miljoner kronor (6,4).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (1,0), med en rörelsemarginal på 4,8 procent (15,6).

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner kronor (1,0).

Resultatet efter skatt blev 0,8 miljoner kronor (0,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,12), vilket innebär en minskning med 66,7 procent mot föregående år.

- Räkenskapsårets tredje kvartal, oktober-december 2021, resulterade i en lägre nettoomsättning och vinst efter skatt än jämförande period. Det sämre resultatet beror på färre kunduppdrag och högre kostnader för båda affärsområdena. Vidare har kvartalet haft engångskostnader i samband med flytt till det nya huvudkontoret i Göteborg. Engångskostnaderna belastar kvartalet med cirka 200 000 kronor, kommenterar vd Bawan Faraj i delårsrapporten.

- Den lägre omsättningen beror på en sämre försäljning i byrån samt färre uthyrda personer inom
Consulting. Byråns säljavdelning har inte genererat planerad tillväxt, det vill säga tillräckligt hög försäljning under kvartalet. Säljavdelningens kostnader är en stor anledning till den lägre vinstmarginalen. Minskningen av uthyrd personal i Consulting beror på mer ledighet och semester än tidigare period samt otillräcklig rekrytering av systemutvecklare under kvartalet.

- Under innevarande kvartal, januari-mars 2022, har vi haft nedskärningar i personalkostnader för sälj- och rekrytering. Istället har vi förfinat våra processer för att vara minst lika effektiva. Nedskärningar innebär att innevarande kvartal kommer bli mer lönsamt.

- Vi upplever fortsatt svårigheter att rekrytera erfarna systemutvecklare (uthyrningsbar personal) till affärsområdet Consulting. Detta beror på att dessa kompetenser är mer eftertraktade än tidigare det vill säga större konkurrens. Vi har därmed varit tvungna att förändra vår rekryteringsprocess som kommer innebära förseningar i affärsområdets uppskalning, fortsätter Bawan Faraj.


Provide IT, Mkr Q3-2021/2022 Q3-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 6,2 6,4 -3,1%
Rörelseresultat 0,3 1,0 -70,0%
Rörelsemarginal 4,8% 15,6%
Resultat före skatt 0,4 1,0 -60,0%
Nettoresultat 0,8 0,8 0,0%
Resultat per aktie, kronor 0,04 0,12 -66,7%

Läs mer om Provide IT Sweden AB