Hem

Publicerat: 2022-03-03 08:57:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech ökade rörelseförlusten under 2021

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som planerat ingen omsättning under helåret 2021. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -13,9 miljoner danska kronor (-0,9).

Resultatet före skatt var -13,9 miljoner danska kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -11,6 miljoner danska kronor (-0,8), och per aktie -3,09 danska kronor (-0,55).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -10,1 miljoner danska kronor (-0,7).

Likvida medel uppgick till 3,3 miljoner danska kronor (13,5).

”Liksom många andra i vår bransch har vi upplevt mindre förseningar i våra ursprungligen angivna tidslinjer på grund av covid-19-pandemin som påverkade globala sjukvårdssystem och särskilt sjukhusen under de senaste två åren. Detta upplevdes främst i våra 0204- och 0206-studier, men vi förväntar oss en mycket mindre effekt under 2022, särskilt som vi bara har 0206 igång på sjukhus”, kommenterar vd Jes Trygved.


Cessatech, Mdkk 2021 2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -13,9 -0,9
Resultat före skatt -13,9 -0,9
Nettoresultat -11,6 -0,8
Resultat per aktie, dkk -3,09 -0,55
Kassaflöde från löpande verksamhet -10,1 -0,7
Likvida medel 3,3 13,5 -75,6%

Läs mer om Cessatech A/S