Hem

Publicerat: 2022-04-04 10:45:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports föreslår namnbyte, nytt namn är ännu inte klart

Aktieägarna i esportbolaget Esen Esports kallas till årsstämma tisdagen den 3 maj i Bromma.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Per Hägerö och styrelseledamöterna Mirel Bikic, Faisal Gani, Mikael Larsson och Stephan Käll.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget byter namn, med anledning av tidigare beslut om ändring av bolagets verksamhet. Förslaget på nytt namn kommer att presenteras senast två veckor före stämman. Antalet aktier föreslås vara lägst 180 miljoner och högst 720 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om ESEN eSports AB