Hem

Publicerat: 2022-04-06 09:47:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo tappar 19,6 procent i premiärhandeln på Spotlight

Medicinteknikbolaget Tendo började i dag onsdagen den 6 april att handlas på Spotlight Stock Market. Bolaget noterar aktier som handlas med kortnamnet TENDO och teckningsoptioner med kortnamnet TENDO TO 1.

Erbjudandet att teckna units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, tecknades till 18,75 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Bolaget tillfördes 260 nya aktieägare.

Teckningskursen var 13,50 kronor för en unit, vilket motsvarar 6,75 kronor per aktie då varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1.

Bolaget erhåller genom noteringsemissionen 18,75 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,6 miljoner, kvittning av brygglån om 4 miljoner kronor och premiekompensation för tidigare erhållet brygglån om 0,3 miljoner kronor som i sin helhet kvittas mot units. Resterande 12,85 miljoner kronor avser nytt kapital in i bolaget.

Tendo emitterade 2,78 miljoner nya aktier och 1,39 miljoner teckningsoptioner TO 1. Bolaget har därefter 6,48 miljoner aktier och 1,39 miljoner teckningsoptioner TO 1 utestående.

Aktien har hittills i dag handlats till 6,30 kronor som högst betalt och 5,76 kronor som lägst betalt. Klockan 09.45 var senast betalt 5,18 kronor. Aktier för 271 000 kronor har bytt ägare hittills i dag. Börsvärdet är 33,5 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 50 öre senast betalt. Värdet på en unit är därmed 10,86 kronor, vilket är 19,6 procent längre än teckningskursen på 13,50 kronor för en unit.

Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo Onegrip, en handske med ett så kallat integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada.

Läs mer om Tendo AB