Hem

Publicerat: 2022-04-06 12:12:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Klimator AB: Klimator bantar styrelsen i storlek med en ledamot

Aktieägarna i mjukvarubolaget Klimator kallas till årsstämma fredagen den 13 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen föreslås minska i storlek med en ledamot då Linn Samuelsson inte föreslås till omval.
Omval föreslås av styrelseordförande Per Danielsson och styrelseledamöterna Jörgen Bogren, Lars Brodal, Torbjörn Gustafsson och Snjezana Simic.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Vidare föreslås att en valberedning bestående av tre personer inrättas inför årsstämman 2023.

Läs mer om Klimator AB