Hem

Publicerat: 2022-04-11 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures börjar i dag handlas på Spotlight

Investeringsbolaget Renewable Ventures Nordic, RVN, börjar i dag den 11 april att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet RVN. Ingen kapitalanskaffning skedde i samband med noteringen. RVN har 1 300 aktieägare.

RVN är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod. Bolaget arbetar med visionen att bli en partner till tillväxtbolag som avser att börsnotera sin aktie. Investeringarna kan omfatta hela eller delar av företag och betalning kan ske kontant, med egna aktier eller i en kombination därav. Avsikten är att innehaven skall öka i värde och därigenom skapa aktieägarvärde för RVN:s aktieägare.

Bolagets värdering uppgick till 9,86 miljoner kronor vid memorandumets upprättande. Värdet har baserats på aktiekursen i senaste nyemissionen som genomfördes i november 2021. Kursen uppgick då till 52 öre, motsvarande 5,20 kronor efter genomförd omvänd split. Substansvärdet har beräknats till 6,11 kronor per aktie per den 28 februari. Reliefed är bolagets största innehav och utgör 31,4 procent av substansvärdet.

Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB