Hem

Publicerat: 2022-04-12 08:15:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens rapporterar minskat rörelseresultat under första kvartalet

Fertilitetsbolaget Spermosens hade som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade också jämfört med förra året.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0). Aktiverat arbete för egen räkning var emellertid runt 4 miljoner, vilket även påverkar alla resultatposter.

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före och skatt var -2,5 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,17).

Likvida medel uppgick till 1,5 miljoner kronor (1,1).

- Genom att i ett första steg fokusera på försäljning av produkter för forskningsbruk under 2022 ser vi goda möjligheter att i ett tidigt skede etablera kontakt med opinionsledare på våra viktigaste marknader. Medvetenhet kring våra produkter är ett viktigt steg i marknadsuppbyggnaden för att uppnå en hög marknadspenetration, säger vd John Lempert.


Spermosens, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,5 -0,9
Resultat före skatt -2,5 -0,9
Nettoresultat -2,5 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,24 -0,17
Likvida medel 1,5 1,1 36,4%

Läs mer om Spermosens AB (publ)