Hem

Publicerat: 2022-04-12 14:17:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i fertilitetsbolaget Spermosens kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Christina Östberg Lloyd som styrelseledamot. John Moll har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av styrelseordförande Eva Nilsagård och styrelseledamöterna Søren Melsing
Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic och Kushagr Punyani.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Läs mer om Spermosens AB (publ)