Hem

Publicerat: 2022-04-14 08:42:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om NFO Drives AB: NFO Drives ökade förlusten i Q1

Industribolaget NFO Drives redovisar en ökad omsättning men också högre förlust under första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg 13,3 procent till 8,5 miljoner kronor (7,5).

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet före skatt var -0,3 miljoner kronor (0,0).

Resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (0,0).

"Turbulensen för NFO Drives och stora delar av svenskt näringsliv fortsätter. I ett läge där vi och många andra upplevde att vi tagit höjd för stigande kostnader genom prishöjningar kom så den fruktansvärda tragedin i form av Rysslands invasion av Ukraina. För NFO:s del har kriget inneburit ytterligare problem med komponentbrist och prisökningar. Vi har därför inte kunnat leverera i den takt vi önskat och fått kraftiga kostnadsökningar som följd", kommenterar vd Johan Braun.

Braun uppger sig trots problemen fortfarande tro på att bolaget kan uppnå en omsättningsökning på minst 20 procent för helåret. Det är bolagets uttalande mål sedan tidigare.


NFO Drives, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 8,5 7,5 13,3%
Rörelseresultat -0,3 -0,1
Resultat före skatt -0,3 0,0
Nettoresultat -0,2 0,0

Läs mer om NFO Drives AB