Hem

Publicerat: 2022-04-19 10:35:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sound Dimension AB: Sound Dimensions styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i ljudteknikbolaget Sound Dimension kallas till årsstämma fredagen den 13 maj. Årsstämman sker elektroniskt utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Ulf Lindstén och styrelseledamöterna Victor Isaksen, Maria Mörner, Martin Sjöstrand och Björn Walther.

Styrelsen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2023.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 5 miljoner och högst 20 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 30 procent.

Läs mer om Sound Dimension AB