Hem

Publicerat: 2022-04-20 06:50:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech ökade förlusten i första kvartalet - förväntar sig starta studie 0205 under Q2

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -3,7 miljoner danska kronor (-2,9).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner danska kronor (-2,9), och efter skatt -3,0 miljoner danska kronor (-2,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,7 miljoner danska kronor (-2,4).

Likvida medel uppgick till 21,2 miljoner danska kronor (11,1).

"Under första kvartalet 2022 har vi nästan slutfört rekryteringen till vår fas 2 (0206) farmakokinetiska studie med CT001, och vi har tillkännagivit topline-resultat för kliniska studien 0204 som undersöker den absoluta biotillgängligheten av CT001 som visade kliniskt relevanta exponeringar efter nasal administrering. Vi väntar fortfarande på det formella godkännandet av studie 0205 från tillsynsmyndigheterna och vi förväntar oss att starta denna studie under andra kvartalet. Vi har fått en bra start på 2022 och räknar med ett mycket spännande år för bolaget", kommenterar vd Jes Trygved.


Cessatech, Mdkk Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,7 -2,9
Resultat före skatt -3,8 -2,9
Nettoresultat -3,0 -2,5
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,7 -2,4
Likvida medel 21,2 11,1 91,0%

Läs mer om Cessatech A/S