Hem

Publicerat: 2022-04-20 09:31:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures handlas i linje med teckningskursen i premiärhandeln på Spotlight

Investeringsbolaget Katalysen Ventures började i dag den 20 april att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet KAV.

Katalysen grundades 2007 av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg och etablerades som en så kallad "venture developer" år 2015. I dag består Katalysen av elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Katalysen har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i 25 verksamheter.

Nyintroduktionen blev övertecknat och tecknades till 12,5 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 113 procent. Bolaget tillfördes 11,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,4 miljoner kronor och fick 130 nya aktieägare. Teckningskursen var 46 kronor per aktie. Katalysen emitterade 0,24 miljoner nya aktier.

Aktien har hittills i dag handlats till 47,30 kronor som högst betalt och 46 kronor som lägst betalt. Klockan 09.30 var senast betalt 46 kronor, vilket är i linje med teckningskursen på 46 kronor. Aktier för 344 000 kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 5,32 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 245 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Läs mer om Katalysen Ventures AB