Hem

Publicerat: 2022-04-21 08:19:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan ökar intäkter och vinst rejält i första kvartalet

Gruvbolaget Lovisagruvan ökade sina intäkter och vinsten rejält i det första kvartalet.

Malmintäkter brutto steg 25,5 procent till 17,2 miljoner kronor (13,7). Nettointäkten steg till 16,1 miljoner kronor (7,9).

Rörelseresultatet blev 7,5 miljoner kronor (-0,4), med en rörelsemarginal på 43,6 procent.

Resultatet före skatt var 7,4 miljoner kronor (-0,4). Resultatet efter skatt blev 5,9 miljoner kronor (-0,4). Resultat per aktie hamnade på 1,72 kronor (-0,10).

"Trots den lägre kvantiteten ökade intäkterna. Det berodde främst på den väsentligt högre metallprisnivån men även klart högre metallhalter i den levererade malmen. En viktig faktor var även en retroaktiv intäkt avseende decemberleveransen 2021 som hade högre slutpriser men framför allt högre metallhalt än som preliminärfakturerats", skriver Lovisagruvan i sin rapport.

Produktionen var betydligt under plan och uppgick till 7 408 ton (9 008). Endast 3 297 ton malm har sorterats under kvartalet (7 506), vilket berodde på att den nya sorteringsanläggningen levererades i februari och driften i den gamla då avbröts. Med den nya anläggningen som beräknas komma i drift i maj kommer den dubbelt så stora kapaciteten att innebära att eftersläpningen tas igen framöver.

Produktionsplanen för 2022 är inställd på 40 000 ton uppfordrat ut gruvan (37 034).

"Möjligheter till ökad produktion och framför allt en nu klart högre metallprisnivå skapar, liksom förbättringar i sorteringsprocessen, förutsättningar för en fortsatt god resultatutveckling. När det gäller produktionskvantiteten är naturligtvis coronapandemin fortfarande en osäkerhetsfaktor. En förbättring av maskinparken pågår", skriver Lovisagruvan.

Företaget ser en osäkerhet i metallpriserna men har säkrat drygt hälften av zinkproduktionen.

"En ökad produktion, liksom den nya sorteringsutrustningen förväntas få positiva resultateffekter", skriver bolaget.

Lovisagruvan avslutar med att skriva att man är finansiellt väl positionerat för att kunna ta tillvara på nya utvecklingsmöjligheter.


Lovisagruvan, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 17,2 13,7 25,5%
Rörelseresultat 7,5 -0,4
Rörelsemarginal 43,6%
Resultat före skatt 7,4 -0,4
Nettoresultat 5,9 -0,4
Resultat per aktie, kronor 1,72 -0,10

Läs mer om Lovisagruvan AB