Hem

Publicerat: 2022-04-22 08:10:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics förlust minskade något

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till noll kronor (0). De totala intäkterna uppgick till 2,4 miljoner kronor (1,7), varav aktiverat arbete för egen räkning var 1,8 miljoner (1,6).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (-2,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,06).

Kassaflödet uppgick till -1,6 miljoner kronor (-2,0).

Likvida medel uppgick till 6,6 miljoner kronor (3,0).

"Året 2022 började på bästa tänkbara sätt för bolaget. Efter att ha arbetat intensivt under december månad 2021 med teknisk dokumentation, meddelade Notified Body i januari att dokumentationen var komplett och att granskningen kunde påbörjas. Detta besked gav organisationen självförtroende och positiv energi för fortsatt arbete. Revisionsarbetet för CE-certifieringen har gått enligt plan och bolaget ser fram emot kommande samarbete med Notified Body. Stage 2 audit genomförs under första veckan i maj 2022 i Medfields lokaler", säger vd Stefan Blomsterberg i en kommentar.

Antalet kundkontakter har ökat under perioden, uppger han vidare.


Medfield Diagnostics, Mkr Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,5 -2,0
Resultat före skatt -1,5 -2,0
Nettoresultat -1,5 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,06
Kassaflöde -1,6 -2,0
Likvida medel 6,6 3,0

Läs mer om Medfield Diagnostics AB