Hem

Publicerat: 2022-04-25 12:11:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: Alphahelix föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i life science-bolaget Alphahelix kallas till årsstämma tisdagen den 24 maj i Nacka. Det finns även möjlighet att delta digitalt via mötesverktyget Zoom.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Nyval föreslås av Joakim Grånemo som styrelseledamot. Han är försäljningschef för dotterbolaget Cybergene. Omval föreslås av styrelseledamöterna Artur Aira, Neven Zoric, Ulrica Karlsson och Mikael Havsjö.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Läs mer om AlphaHelix Molecular Diagnostics AB