Hem

Publicerat: 2022-04-26 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bosjö Fastigheter AB: Bosjö Fastigheter handlas i dag exklusive inlösen på 65 kronor per aktie

Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter handlas i dag den 26 april exklusive rätt till inlösen på 65 kronor per aktie. Bolaget genomför en split 2:1 med automatisk inlösen av en aktie för 65 kronor. Aktien handlas i dag med ny Isin-kod och oförändrat kortnamn BOSJO.

Bosjö är under frivillig likviditation och aktien kommer avnoteras från Spotlight Stock Market med sista handelsdag den 13 maj.

Läs mer om Bosjö Fastigheter AB