Hem

Publicerat: 2022-04-28 08:58:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Micropos Medical AB: Micropos Medical redovisar små förändringar av sitt resultat

Medicinteknikbolaget Micropos Medical redovisar som väntat små förändringar av resultatet.

Omsättningen sjönk 60 procent till 0,4 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (-3,2). Resultatet efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-3,2). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,03).

Micropos Medical kan nu givet att pandemin klingat av att börja planera kundbesök samt vara aktiva på mässor.

"Det har varit intressant och ett sant nöje att ta med sig nya potentiella kunder till våra två pionjärer i Monza och den nystartade kliniken i Schweiz. Vi skall verkligen inte underskatta vikten av att våra nya kunder får träffa kollegor som så framgångsrikt infört hypofraktionering med användande av Raypilot systemet", skriver vd Thomas Lindström i rapporten.

Framöver skall bolaget sätta full fart framåt.

"Vi fortsätter nu med full fart framåt. Vi ska under resten av året försöka få alla kliniker med installerade Raypilot-system till regelbunden användning. Med ökad grad av användning kan
vi dels samla in mer data om kliniska effekten av systemet, dels få fler användare som kan kommunicera med potentiella kunder om sina erfarenheter av att jobba med systemet. Vad
som sägs överläkare och sjukhusfysiker emellan spelar stor roll för bilden av systemet", fortsätter Lindström.

Micropos Medical teknik hänger samman med hypofraktionering, och intresset för den här tekniken går upp, menar Lindström.

"Intresset för hypofraktionering ökar snabbt. Det är därmed uppenbart för allt fler att prostatas
rörelse måste kontrolleras under hela behandlingen. Jag är helt övertygad om att den utvecklingen kommer att skapa en verkligt positiv framtida försäljning för Micropos Medical."


Micropos Medical, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,4 1,0 -60,0%
Rörelseresultat -4,3 -3,2
Nettoresultat -4,3 -3,2
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,03

Läs mer om Micropos Medical AB