Hem

Publicerat: 2022-05-03 09:09:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike minskade omsättningen i Q1 - fortsatt fokus på expansion framöver

Logistik- och transportbolaget Movebybike redovisar en minskad omsättning och något högre förlust under första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk 17,3 procent till 4,3 miljoner kronor (5,2).

"Generellt har logistikflödena i branschen varit låga och det har gett oss en trögare start än väntat. Effekten av lättade coronarestriktioner gör att konsumenten själv vill besöka butiker, restauranger, och ta del av ”vimlet” som vi saknat i nästan två års tid. Dock balanseras detta inför kvartal två och vi precis som övriga branschen ser volymerna återvända", kommenterar vd Lisette Hallström.

Ebitda-resultat blev -2,2 miljoner kronor (-2,2).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet efter skatt blev -3,4 miljoner kronor (-3,3).

Likvida medel uppgick till 3,8 miljoner kronor (1,7).

Soliditeten uppgick till 36 procent (28).

Framåt är det fortsatt fokus på expansion som gäller, enligt Hallström.

"Bolaget ser nu fram mot vår högsäsong där vi fortsatt kommer leverera klimatsmarta och effektiva leveranser i citymiljö", säger Hallström.


Movebybike, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 4,3 5,2 -17,3%
EBITDA -2,2 -2,2
Rörelseresultat -3,4 -3,2
Nettoresultat -3,4 -3,3
Likvida medel 3,8 1,7 123,5%

Läs mer om MoveByBike Europe AB