Hem

Publicerat: 2022-05-09 07:47:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spacett AB: Spacett redovisar som väntat små resultatförändringar - värderingsförväntan har kommit ned väsentligt

Spac-bolaget Spacett letar fortsatt ett förvärv.

"Börsklimatet har kraftigt förändrats de senaste månaderna främst beroende på Rysslands invasion av Ukraina kombinerat med oväntad hög inflation. I värderingsdiskussioner märker vi att värderingsförväntan från bolagen kommit ned väsentligt", uppger vd Marcus Bonsib i en kommentar och fortsätter.

"Bolagen ser fördelarna med Spacett som ett alternativ till en traditionell börsnotering. Vi har kapital, en bra ägarspridning och vi kan erbjuda bolagen en högre förutsägbarhet i transaktionen. Sammantaget är vi övertygade om att det kommer att bidra till att vi kommer kunna presentera ett attraktivt förvärv för våra ägare."

Spacett har inte för avsikt att bedriva någon verksamhet och därför har bolaget ingen omsättning. Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,3). Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-0,3). Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,04).

Likvida medel uppgick till 26,3 miljoner kronor.


Spacett, Mkr Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,6 -0,3
Nettoresultat -0,6 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,04
Likvida medel 26,3

Läs mer om Spacett AB