Hem

Publicerat: 2022-05-09 09:48:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensidose Aktiebolag: Noteringsaktuella Sensidose ökade försäljningen med 27 procent i första tertialet

Läkemedelsbolaget Sensidose rapporterar en försäljningstillväxt på 27 procent för de fyra första månaderna 2022 jämfört med samma period i fjol. Årets första tertial blev därmed bolagets bästa tertial någon. Det framgår av ett pressmeddelande, där försäljningen i kronor inte anges.

Sensidose läkemedel Flexilev ordineras av läkare till patienter med avancerad Parkinson som befinner sig i så kallad sviktfas. Sedan 2020 har försäljningsutvecklingen påverkats av pandemin samt brist på vissa nyckelkomponenter till följd av störningar i internationella leveranskedjor.

- Försäljningen har en viss variation från kvartal till kvartal men den kraftiga ökningen under januari-april 2022 är en indikation på att vi befinner oss i en positiv trend och så här långt gör vi vårt bästa år hittills. Samtidigt har vi en komponentbrist som för närvarande begränsar vår kapacitet att producera dosapparater vilket gör att vi har en kö med nya patienter som vill påbörja behandling med Flexilev. Vi gör vårt yttersta för att lösa problemen och ge fler patienter tillgång till vår behandling, säger Jack Spira, vd i Sensidose.

Sensidose aktie kommer att börja handlas på Spotlight den 12 maj.

Läs mer om Sensidose Aktiebolag