Hem

Publicerat: 2022-05-11 08:39:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience redovisar små resultatförändringar i Q1 - fokus på tillverkningsprocess för pneumokockvaccinet i närtid

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet före och efter skatt var också -4,0 miljoner kronor (-2,4).

Likvida medel uppgick till 25,3 miljoner kronor (18,3).

"Första delen av 2022 har inneburit stort fokus på bolagets två viktigaste verksamhetsområden – vaccinkandidaten mot pneumokocker, Ab-01.12 och immunonkologi", skriver vd Maria Alriksson i rapporten.

"Under den kommande perioden kommer vi fortsätta fokusera på tillverkningsprocessen för pneumokockvaccinet – kunskap och metoder som kan återanvändas vid utvecklingen av kommande vaccinkandidater eftersom vi arbetar med plattformar som ger skalfördelar. Dessutom inleds ytterligare utveckling inom immunonkologi i syfte att utveckla konkurrenskraftiga lösningar där det idag finns utmaningar och trånga sektorer", avslutar Alriksson sitt vd-ord.


Abera Bioscience, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,0 -2,4
Resultat före skatt -4,0 -2,4
Nettoresultat -4,0 -2,4
Likvida medel 25,3 18,3 38,3%

Läs mer om Abera Bioscience AB