Hem

Publicerat: 2022-05-12 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensidose Aktiebolag: Sensidose börjar i dag handlas på Spotlight Stock Market

Läkemedelsbolaget Sensidose börjar i dag den 12 maj att handlas på Spotlight Stock Market. Bolaget noterar aktier som handlas med kortnamnet SENSI och teckningsoptioner med kortnamnet SENSI TO 1.

Noteringsemissionen tecknades till 24,3 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 100,36 procent. Bolaget tillförs 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Det motsvarar netto 14,1 miljoner kronor i nytt kapital. Sensidose får 1 170 nya aktieägare.

Sensidose emitterar units i form av 4,53 miljoner nya aktier och 2,27 miljoner teckningsoptoiner TO 1. Bolaget har därefter 11,96 miljoner aktier och 2,27 miljoner teckningsoptioner TO 1 utestående. Teckningskursen var 10,70 kronor per unit. Varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 5,35 kronor per aktie.

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev som doseras med hjälp av doseringsapparaten Myfid. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, Orafid, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023

Läs mer om Sensidose Aktiebolag