Hem

Publicerat: 2022-05-12 10:11:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensidose Aktiebolag: Sensidose faller med 31 procent i premiärhandeln på Spotlight

Läkemedelsbolaget Sensidose började i dag den 12 maj att handlas på Spotlight Stock Market. Bolaget noterar aktier som handlas med kortnamnet SENSI och teckningsoptioner med kortnamnet SENSI TO 1.

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev som doseras med hjälp av doseringsapparaten Myfid. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, Orafid, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023

Noteringsemissionen tecknades till 24,3 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 100,36 procent. Bolaget tillfördes 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Det motsvarar netto 14,1 miljoner kronor i nytt kapital. Sensidose får 1 170 nya aktieägare.

Sensidose emitterar units i form av 4,53 miljoner nya aktier och 2,27 miljoner teckningsoptioner TO 1. Bolaget har därefter 11,96 miljoner aktier och 2,27 miljoner teckningsoptioner TO 1 utestående. Teckningskursen var 10,70 kronor per unit. Varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 5,35 kronor per aktie.

Aktien har hittills i dag handlats till 4,76 kronor som högst betalt och 3,00 kronor som lägst betalt. Klockan 10.10 var senast betalt 3,65 kronor. Aktier för 236 000 kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 11,96 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 44 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 8,9 öre senast betalt. Värdet på en unit är därmed 7,389 kronor, vilket är en nedgång på 30,9 procent jämfört med teckningskursen på 10,70 kronor för en unit.

Läs mer om Sensidose Aktiebolag