Publicerat: 2022-05-13 09:34:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Analysguiden ser att Odinwell kan lansera sårvårdsprodukter under 2023

Analysguiden ser att sårvårdsbolaget Odinwell kan börja lansera sina sårvårdsprodukter under 2023 - men har inget motiverat värde i sin senaste analys. Istället görs räkneövningar för att visa på omsättning som krävs baserat på 6 olika avkastningskrav.

Förutsatt att operationella och kommersiella mål nås under 2022 och 2023 så ses goda chanser till attraktiv årlig avkastning.

"Odinwell är i ett tidigt skede där man fortfarande utvecklar sin produkt till kommersialisering. Det ökar risken då det fortfarande förekommer operativ risk att det blir förseningar och man vet fortfarande inte heller exakt hur produkten kommer se ut eller hur man kommer sälja den. Marknaden är dock stor och det är tydligt att både sjukvården och patienterna skulle gynnas av att i högre grad kunna mäta och optimera sårvården och förbandsomläggning", skriver analysfirman.

Det lyfts fram att man skall ha respekt att det ej finns någon färdig produkt och att det finns konkurrens inom området.

Läs mer om Odinwell AB