Publicerat: 2022-05-13 11:36:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni i Stockholm.

Nyval föreslås av Florence Vicaire som styrelseledamot. Joen Luirink har avböjt omval. Omval föreslås av styrelseordförande Anders Ericson samt styrelseledamöterna Cristina Glad och Fredrik Juserius.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, dels riktat till anställda och dels riktat till föreslagen ny styrelseledamot.

Läs mer om Abera Bioscience AB