Hem

Publicerat: 2022-05-13 15:16:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensidose Aktiebolag: Sensidose valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i läkemedelsbolaget Sensidose kallsa till årsstämma onsdagen den 15 juni i Sollentuna.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Åsa Kornfeld som styrelseledamot. Omval föreslås av styrelseledamöterna Per Nilsson, Sten-Magnus Aquilonius, Lasse Tenerz och Jack Spira.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 25 procent.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner riktat till anställda.

Läs mer om Sensidose Aktiebolag