Hem

Publicerat: 2022-05-18 17:08:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om DanCann Pharma A/S: Dancann Pharmas rörelseförlust ökade något i första kvartalet

Cannabisbolaget Dancann Pharmas rörelseförlust ökade något under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1,3 miljoner danska kronor (0).

Ebitda-resultat blev -3,0 miljoner danska kronor (-2,5).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner danska kronor (-2,6).

Resultatet efter skatt blev -3,2 miljoner danska kronor (-1,8).

Likvida medel uppgick till 9,3 miljoner danska kronor (12,7).


Dancann Pharma, Mdkk Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 1,3 0
EBITDA -3,0 -2,5
Rörelseresultat -3,5 -2,6
Nettoresultat -3,2 -1,8
Likvida medel 9,3 12,7

Läs mer om DanCann Pharma A/S