Hem

Publicerat: 2022-05-19 09:36:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo släpper första delårsrapporten efter noteringen

Medicinteknikbolaget Tendo redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i första kvartalet 2022. Det är bolagets första delårsrapport efter noteringen på Spotlight Stock Market den 6 april.

Nettoomsättningen uppgick till noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,20).

- Inledningen av 2022 har minst sagt varit händelserik och utvecklande för Tendo. Det var oerhört glädjande att se intresset för bolaget i samband med vår notering och jag är stolt över det hårda arbete som teamet bakom Tendo har lagt ner i samband med börsintroduktionen. Att vi dessutom fulltecknades gör mig om möjligt ännu mer stolt och vi står väl rustade för vår våg mot marknadslansering. Jag känner ett starkt förtroende för vår nya styrelse som tillsattes i början av året samt vår nyrekryterade CFO, Gunnar Telhammar. Deras samlade kompetens och erfarenhet gör att jag känner mig trygg i vårt arbete framåt. Vi ser fram emot att färdigställa Tendo Onegrip, vår handske med integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av ryggmärgsskada. Vi har som målsättning att lansera produkten under våren 2023 och därmed göra stor skillnad för de människor som är i behov av hjälpmedel i vardagen, kommenterar vd Sofie Woge i delårsrapporten.


Tendo, Mkr Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,1 -0,7
Nettoresultat -1,1 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,29 -0,20

Läs mer om Tendo AB