Hem

Publicerat: 2022-05-20 08:08:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SolidX AB: Solidx överträffade omsättningsmålet med råge

It-konsultbolaget Solidx redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg till 23,7 miljoner kronor (12,9).

Rörelseresultatet blev 2,6 miljoner kronor (2,5), med en rörelsemarginal på 11,0 procent (19,4).

Resultatet före skatt var 2,6 miljoner kronor (2,4).

Resultatet efter skatt blev 2,0 miljoner kronor (1,8), och per aktie 0,06 kronor (0,06).

"När vi nu stänger böckerna för året kan vi blicka tillbaka på ett starkt räkenskapsår som
avslutades med ett positivt finansiellt resultat. Vår målsättning var att koncernen skulle nå
en omsättning om 55 miljoner för hela räkenskapsåret, vilket överpresterades med att
uppnå en omsättning på cirka 64 miljoner kronor", kommenterar vd Filip Alexanderson.


Solidx, Mkr Q4-2021/2022 Q4-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 23,7 12,9 83,7%
Rörelseresultat 2,6 2,5 4,0%
Rörelsemarginal 11,0% 19,4%
Resultat före skatt 2,6 2,4 8,3%
Nettoresultat 2,0 1,8 11,1%
Resultat per aktie, kronor 0,06 0,06 0,0%
Utdelning per aktie, kronor 0

Läs mer om SolidX AB