Hem

Publicerat: 2022-05-20 09:27:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus rapporterar oförändrad omsättning - ska bredda plattformens rekommendationer

Nyligen noterade jordbruksteknikbolaget Vultus redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-2,0). Aktiverat arbete för egen räkning var 836 000 kronor - vilket påverkat resultatet.

Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-0,8).

- Vi ser nu fram emot kommande period och förutom vårt sälj- och organisationsfokus kommer vi att arbeta med målsättningen att ytterligare bredda plattformens rekommendationer. Vi ser en fortsatt efterfrågan av att skapa fler grödospecifika analyser genom våra pågående
studier av bland annat potatis och grovfoder (vallskörd), skriver vd Per Karlsson.

Resultat per aktie hamnade på -0,3361 kronor (-0,3233).


Vultus, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,1 0,0%
Rörelseresultat -0,7 -2,0
Nettoresultat -0,8 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,3361 -0,3233

Läs mer om Vultus AB