Hem

Publicerat: 2022-05-24 06:36:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Fleming Properties AB (publ): Fleming Properties minskade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Fleming Properties redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget skriver att resultatet har utvecklats enligt förväntan.

Hyresintäkterna uppgick till 1,7 miljoner euro (1,8), en minskning med 5,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1,4 miljoner euro (1,5), en minskning med 6,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 0,9 miljoner euro (1), en minskning med 10,0 procent mot föregående år.

"Verksamheten har fortsatt enligt plan och med förväntad resultatutveckling beaktat påverkan av den brand som bröt ut i grannfastigheten i slutet av föregående period", skriver vd John Malmström i sina kommentarer.

Resultatet före skatt var 0,9 miljoner euro (1).

Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner euro (0,8), en ökning med 12,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,15 euro (0,13), vilket innebär en ökning med 15,4 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 10,28 euro (9,54).


Fleming Properties, MEUR Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Hyresintäkter 1,7 1,8 -5,6%
Driftöverskott 1,4 1,5 -6,7%
Förvaltningsresultat 0,9 1 -10,0%
Resultat före skatt 0,9 1 -10,0%
Nettoresultat 0,9 0,8 12,5%
Resultat per aktie, EUR 0,15 0,13 15,4%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, EUR 10,28 9,54 7,8%

Läs mer om Fleming Properties AB (publ)