Hem

Publicerat: 2022-05-25 12:30:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estates substansvärde steg under första kvartalet

Krona Public Real Estates hyresintäkter uppgick till 16,8 miljoner kronor under första kvartalet.
Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 16 mars 2021 varför jämförelseperiod saknas.

Driftnettot uppgick till 15,7 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9,3 miljoner kronor.

Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade, uppgår till 28,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 30,2 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 6,7 kronor.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 119,7 kronor. Vid årsskiftet var värdet 112,8 kronor.

Koncernen har utvecklats enligt plan och verksamheten bedrivs i oförändrad riktning, skriver bolaget.


Krona Public Real Estate, Mkr Q1-2022
Hyresintäkter 16,8
Driftöverskott 15,7
Förvaltningsresultat 9,3
Nettoresultat 30,2
Resultat per aktie, kronor 6,7
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 119,7

Läs mer om Krona Public Real Estate AB