Hem

Publicerat: 2022-05-25 13:48:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Freetrailer Group A/S: Freetrailer ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Teknikbolaget Freetrailer inom delningsekonomin redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

"Freetrailer har även under Q3 21/22 lyckats upprätthålla en stark dynamik i verksamheten och kan återigen presentera en kvartalsrapport med stark tillväxt över hela linjen. Under de senaste två åren har vi ökat antalet släpvagnar på marknaden med 64 procent, vilket har lett till en kraftig ökning av antalet uthyrningar. Detta har lett till en betydande ökning av omsättningen, och samtidigt har vi lyckats säkra en solid förbättring av resultatet", kommenterar vd Philip Filipsen.

Omsättningen steg till 15,5 miljoner danska kronor (11,6).

Antalet uthyrningar ökade med 26,4 procent, vilket motsvarar 179 204 uthyrningar.

Ebitda-resultatet blev 1,8 miljoner danska kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev 1,4 miljoner danska kronor (0).

Resultatet före skatt var 1,4 miljoner danska kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner danska kronor (0).

Resultat per aktie hamnade på 0,12 danska kronor (0,00).

Likvida medel uppgick till 11,0 miljoner danska kronor (7,6).

Bolaget håller fast vid förväntningarna för 2021/2022.

"Freetrailer upplever stark fart. Så trots den begynnande osäkerheten kring leveranssituationen, behåller vi förväntningarna på helåret 21/22 som vi höjde i januari. Förväntningen är alltså fortfarande en omsättning i intervallet 65-67 miljoner danska kronor under 21/22, och ett resultat i intervallet 10-12 miljoner danska kronor före skatt", skriver bolaget.

Bolagets vd säger också: "Freetrailers självbetjäningskoncept fortsätter att vinna mark på etablerade och nya marknader, och vi har inte för avsikt att stanna där".


Freetrailer, Mdkk Q3-2021/2022 Q3-2020/2021
Nettoomsättning 15,5 11,6
EBITDA 1,8 0,4
Rörelseresultat 1,4 0
Resultat före skatt 1,4 0
Nettoresultat 1,1 0
Resultat per aktie, dkk 0,12 0,00
Likvida medel 11,0 7,6

Läs mer om Freetrailer Group A/S