Hem

Publicerat: 2022-05-27 08:12:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest ökar omsättning under första kvartalet

Skogsbolaget Latvian Forest redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Företaget ser en ökad efterfrågan på trävaror.

Omsättningen steg till 0,3 miljoner euro (0,2).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner euro (0,1), med en rörelsemarginal på 33,3 procent (50,0).

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner euro (0,2).

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner euro (0,2).

Det beräknade verkliga värdet på Latvian Forests skogstillgångar uppgick under perioden till 26,9 miljoner euro (10,4).

"Bolagsledningen konstaterar att efterfrågan för alla slags trävaror har fortsatt att öka. Det beror på ett antal faktorer som har påverkat den positiva prisökningen samtidigt", skriver företaget i sina kommentarer.


Latvian Forest, MEUR Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,2 50,0%
Rörelseresultat 0,1 0,1 0,0%
Rörelsemarginal 33,3% 50,0%
Resultat före skatt 0,2 0,2 0,0%
Nettoresultat 0,2 0,2 0,0%

Läs mer om Latvian Forest Company AB