Hem

Publicerat: 2022-05-31 06:44:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om European Institute of Science AB: Euris rapporterar små resultatförändringar i Q1

Diagnostikbolaget Euris redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade något.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-0,6). Det något försämrade resultatet beror på ökade kostnader för utveckling av nya blodtest.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-4,8).

Likvida medel uppgick till 2,4 miljoner kronor (0,7).

"Bolagets verksamhet har under det första kvartalet 2022 haft ett fortsatt fokus på igångkörning av våra nytillkomna distributionskanaler samt bearbetning av den svenska marknaden. Detta arbete har resulterat i att vi med glädje kan konstatera ett fortsatt stort intresse för bolagets veterinärdiagnostiska produkter men att vi samtidigt noterar att effekterna av covid-19-pandemin fortfarande inhiberar bolagets tillväxt", kommenterar vd Dario Kurz.

För att få fart på tillväxten planerar bolaget att under 2022 successivt gå över till att arbeta med distributörer på grund av de egna begränsade personalresurserna, enligt Kurz.

"Jag tror att med denna nya försäljningsstrategi kommer, efter en avslutad pandemi,
tillväxttempot för försäljningen att växlas upp betydligt", säger Euris-chefen.


Euris, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,1 0,0%
Rörelseresultat -0,7 -0,6
Resultat före skatt -0,7 -0,6
Nettoresultat -0,7 -0,6
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,6 -4,8
Likvida medel 2,4 0,7 242,9%

Läs mer om European Institute of Science AB