Hem

Publicerat: 2022-05-31 17:24:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT rapporterar lägre omsättning, men högre resultat, slopar utdelningen

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar minskande omsättning samtidigt som resultatet steg i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, januari till mars 2022 jämfört med samma period i fjol. Bolaget slopar utdelningen.

Nettoomsättningen sjönk 6,1 procent till 6,2 miljoner kronor (6,6).

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (0,5), med en rörelsemarginal på 11,3 procent (7,6).

Resultatet före skatt var 0,7 miljoner kronor (0,5).

Resultatet efter skatt blev 0,7 miljoner kronor (0,5), en ökning med 40,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,087 kronor (0,057), vilket innebär en ökning med 52,6 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2021/2022. Föregående år var utdelningen på 0,46 kronor per aktie.

- Räkenskapsårets sista kvartal, januari-mars 2022, resulterade i en lägre nettoomsättning än jämförande period. I föregående kvartalsrapport meddelade bolaget att byråns säljavdelning inte har genererat försäljning enligt plan samt att bolaget har varit tvungna att införa nedskärningar i byråns säljpersonal och rekrytering inom affärsområdet Consulting, kommenterar vd Bawan Faraj i delårsrapporten.

- Vi har tidigare kommunicerat att vi har svårt att rekrytera erfarna systemutvecklare till affärsområdet Consulting. Detta är den stora flaskhalsen i affärsområdet, sedan är det en betydligt lättare process att hitta kunduppdrag till systemutvecklarna på grund av en stark efterfråga för systemutveckling. Bolaget har under kvartalet april-juni 2022 förändrat sin rekryteringsprocess framgångsrikt. Rekryteringsarbetet har hittills nått uppsatta mål vilket är att anställa en erfaren systemutvecklare per månad till affärsområdet Consulting, bortsett från semestermånader. Därmed förväntas bolaget anställa flera systemutvecklare under andra halvåret 2022. Detta borde skapa en skalbar modell som genererar högre nettoomsättning kvartal efter kvartal. På så sätt beräknas bolaget växa under oktober-december och kvartalen därefter.

- Bolaget har initierat ett arbete för att förbättra likviditeten i bolagets aktiehandel. Under kommande kvartal, april-juni 2022, förväntas bolaget uppnå en högre lönsamhet på grund av tidigare meddelade kostnadsbesparingar, avslutar Bawan Faraj sin vd-kommentar.


Provide IT, Mkr Q4-2021/2022 Q4-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 6,2 6,6 -6,1%
Rörelseresultat 0,7 0,5 40,0%
Rörelsemarginal 11,3% 7,6%
Resultat före skatt 0,7 0,5 40,0%
Nettoresultat 0,7 0,5 40,0%
Resultat per aktie, kronor 0,087 0,057 52,6%
Utdelning per aktie, kronor 0 0,46

Läs mer om Provide IT Sweden AB