Hem

Publicerat: 2022-06-02 11:50:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spacett AB: Spacett kallar till årsstämma för att godkänna förvärvet av Tura Scandinavia

Aktieägarna i spac-bolaget Spacett kallas till årsstämma den 30 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna det föreslagna förvärvet av Tura Scandinavia för ett värde på 240,2 miljoner kronor, fördelat på 42,83 miljoner nyemitterade aktier till en kurs på 5 kronor per aktie och 26 miljoner kronor kontant.

Voxson Carl-L Eriksson, som äger aktierna i Tura Scandinavia, kommer genom affären att få en ägarandel på 87 procent av akterna i Spacett.

Bolagsordningen föreslås ändras, för att reflektera den nya verksamheten. Antalet aktier ska vara lägst 49 miljoner och högst 196 miljoner aktier.

Läs mer om Spacett AB