Hem

Publicerat: 2022-06-03 06:41:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics handlas i dag exklusive uniträtt i nyemission

Strokespecialisten Medfield Diagnostics handlas i dag den 3 juni exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren innebär en aktie ger en uniträtt. 35 uniträtter ger rätt att teckna en unit för 21 kronor. Varje unit består av fem nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 2. Villkoren motsvarar därmed 5:35 till teckningskursen 4,20 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 9 juni till 23 juni och handel med uniträtter sker den 9 juni till 20 juni.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB