Hem

Publicerat: 2022-06-15 09:22:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media ingår avsiktsförklaring om förvärv

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media har ingått ett icke-bindande avsiktsförklaring om förvärv av ett bolag.

Bolaget som Shortcut Media avser att förvärva omsätter 3,5-5 miljoner kronor och har en rörelsemarginal om cirka 10 procent, enligt ett pressmeddelande.

Det steg som återstår innan förvärvet kan gå igenom är att man dels vill genomföra komplett due dilligence samt förhandla om slutliga villkor. Målet är att om parterna kommer överens ska förvärvet genomföras under det tredje kvartalet i år.

Läs mer om Shortcut Media AB