Hem

Publicerat: 2022-06-21 06:31:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Taurus Energy AB: Taurus Energy rapporterar minskad förlust under Q3

Etanolbolaget Taurus Energy redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade under perioden.

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före och efter skatt var -0,9 miljoner kronor (-1,5). Resultatet per aktie var 0,00 kronor (-0,01).

Likvida medel uppgick till 2,9 miljoner kronor (8,5).

"Styrelse och ledning arbetar fortsatt med utvärdering av förslag till ny verksamhet. När ett
konkret förslag finns redo att presentera kommer styrelsen att kalla aktieägarna till extra
bolagsstämma för beslut", skriver vd Fredrik Weschke i en kort kommentar.


Taurus Energy, Mkr Q3-2021/2022 Q3-2020/2021
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,9 -1,5
Resultat före skatt -0,9 -1,5
Nettoresultat -0,9 -1,5
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,01
Likvida medel 2,9 8,5

Läs mer om Taurus Energy AB