Hem

Publicerat: 2022-06-22 08:27:41

Pexa: Banbrytande lunganalys kan ge lyft - Mangold

Mangold tar upp PExA till bevakning med rekommendationen Köp och en riktkurs på 1,40 kronor. Bolaget har utvecklat ett forskningsinstrument, PExA, i syfte att förbättra behandlingen av lungsjukdomar. Forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag söker bättre metoder för att tidigt kunna identifiera lungsjukdomar. PExA kan bidra till detta då dess system potentiellt kan ge bättre möjligheter att med hjälp av biomarkörer ställa tidig diagnos.

Marknaden för lungsjukdomar växer och framhålls av WHO som en av de vanligaste dödsorsakerna globalt. Mangold ser potential i PExA vars system är klart för kommersialisering inom forskningsmarknaden. Bolaget har fått in ett antal order där PExA utvärderas av större globala läkemedelsbolag. Mangold bedömer att bolagets försäljning kan ta fart och att intäkter kan växa till 120 miljoner kronor i slutet av prognosperioden 2022-2028.

Mangold har valt att värdera PExA med en DCF-modell utifrån scenario-analys. I vårt basecase har vi enbart tagit hänsyn till att bolaget tar en större andel av den målmarknad som PExA framhåller som relevant. På sikt ser Mangold att bolaget kan bredda sitt erbjudande och gå från ett forskningsinstrument till en global diagnostikprodukt inom sjukvården. Ett sådant scenario bedöms väsentligt öka värdet på bolaget.


Länk till analysen

Läs mer om PExA AB