Hem

Publicerat: 2022-06-23 10:37:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SolidX AB: Solidx rekryterar nya konsulter och förlänger konsultuppdrag

It-konsultbolaget Solidx har rekryterat tre nya konsulter och förlängt fyra konsultuppdrag under juni. Samtliga sju konsulter bedöms generera intäkter om 10,8 miljoner kronor, motsvarande en vinst om 3,1 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Solidx ser en fortsatt positiv trend vad gäller rekryteringstakt.

Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

- Vi har inlett sommaren i fortsatt positiv trend med förlängda avtal och rekrytering av efterfrågade konsulter. Dessutom har vi breddat vår kundbas genom att signera tre nya kundavtal, vilket är väldigt glädjande. Det är inte ovanligt att rekryteringar inom konsultbranschen stagnerar under sommaren men vi är positivt inställda att vår tillväxttakt kommer fortsätta under kommande månader, kommenterar Filip Alexanderson, vd i Solidx.

Läs mer om SolidX AB