Hem

Publicerat: 2022-07-01 09:11:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Micropos Medical AB: Micropos Medical tillförs cirka 0,9 miljoner kronor genom inlösen av optioner

Medicinteknikbolaget Micropos Medical tillförs cirka 0,9 miljoner kronor genom en inlösen av optioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt har 493 950 aktier tecknats. Optionerna hade en teckningskurs om 1,90 kronor per aktie.
Efter teckningen finns 890 000 optioner utställda i 2022 års program, 875 961 optioner från 2020 års program och 445 000 optioner utställda från 2019 års incitamentsprogram.

Styrelseledamot Olof Sandén samt ledande befattningshavare Hanna Syrén, Andreas Bergqvist, Oscar Sjöberg, Kauko Haapasaari och tidigare vd Tomas Gustafsson som tecknat aktierna.

Läs mer om Micropos Medical AB