Hem

Publicerat: 2022-07-14 08:18:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens ökade förlusten under Q2

Fertilitetsbolaget Spermosens redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -3,7 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-2,2), och per aktie -0,34 kronor (-0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,0 miljoner kronor (-1,2).

Likvida medel uppgick till 12,9 miljoner kronor (18,2).

Spermosens har under perioden ingått en avsiktsförklaring med Seattle Sperm Bank vilket bland annat förbereder bolaget inför en marknadsintroduktion i USA tidigare än beräknat.

"Spermosens Letter of Intent med Seattle Sperm Bank, en av världens största spermabanker, om försäljning för forskningsändamål är ett viktigt steg mot marknaden. Leveranserna av vår första produkt för forskningsändamål beräknas påbörjas under fjärde kvartalet 2022. Affären förbereder inför marknadsintroduktion på den viktiga USA-marknaden tidigare än beräknat. Dessutom breddas vår kundbas med ytterligare en viktig kundgrupp. Det kommer bidra till att vi
accelererar vår kommersialisering", säger vd John Lempert.


Spermosens, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,7 -2,0
Resultat före skatt -3,8 -2,2
Nettoresultat -3,8 -2,2
Resultat per aktie, kronor -0,34 -0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,0 -1,2
Likvida medel 12,9 18,2 -29,1%

Läs mer om Spermosens AB (publ)